top of page

 Regulamin wynajmu domu całorocznego Masuria Miracle.


1. Wstępna rezerwacja terminu wynajmu domku możliwa jest telefonicznie lub mailowo. 2. Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji wysyłanej drogą mailową.
3. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry gotówką pierwszego dnia pobytu lub przelewem przed dniem przyjazdu.
6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 600 zł. na poczet zniszczeń, opłat za energię elektryczną i końcowego sprzątania.
7. W przypadku skrócenia wynajmu domku przez Gościa, pobrana opłata za wynajem jest bezzwrotna.
8. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
9. Gość otrzymuje jeden klucz do drzwi wejściowych – jego zgubienie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.
10. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 10.
11. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 18, wcześniejsze lub późniejsze zakwaterowanie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu.
12. Istnieje możliwość późniejszego wykwaterowania tj. do godziny 12 za dodatkową opłatą 100 zł.
13. Brak przyjazdu Gościa bez wcześniejszej informacji do godziny 10 dnia następującego po dniu umówionego przyjazdu, oznacza rezygnację z wynajmu. Gospodarz może wynająć domek innej osobie.
14. Jesteśmy eko, dlatego do atrakcyjnej ceny wynajmu domku doliczany jest koszt zużytej energii elektrycznej (1,5 zł/kWh). Dodatkowo wedle uznania Gościa możliwe jest odpłatne korzystanie z drewna kominkowego (40 zł/kosz/worek). Goście płacą dodatkowo tylko tyle, ile zużyją. Zachęcamy w ten sposób do świadomej i oszczędnej konsumpcji mediów.
15. Prosimy o zdanie wynajmowanego domku w stanie zbliżonym do tego, w jakim go Państwo otrzymali. Pobieramy dodatkową opłatę za końcowe sprzątanie w wysokości 150 zł.
16. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku w dniu przyjazdu oraz o niezwłoczne poinformowanie Gospodarza o jakichkolwiek nieprawidłowościach. 17. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
18. W domku obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, suszenia grzybów itp. rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach. W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.
19. Zabrania się przenoszenia wyposażenia między pokojami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Gospodarza. Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny powrócić do stanu pierwotnego.
20. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
21. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.
22. Gospodarz zapewnia dwa bezpłatne miejsca parkingowe na podjeździe, na terenie posesji, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
23. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren posesji samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych osób nie będących naszymi Gośćmi.
24. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
25. Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za wynajem.
26. Gospodarz nie prowadzi usług serwisu pokojowego oraz sprzątania domku podczas pobytu, dlatego obowiązkiem osoby wynajmującej jest utrzymanie ogólnego porządku w wynajętym domku i jego obrębie.
27. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się kontener na odpady zmieszane. Do kolorowych worków umieszczamy odpowiednio szkło, plastiki i metale, papier oraz pozostałości po segregacji. Odpady organiczne należy umieścić w kompostowniku, znajdującym się na terenie posesji. Opuszczając dom należy wynieść wszystkie śmieci. 
28.  Podana w chwili rezerwacji liczba osób przebywających w domu nie może być przekroczona. W razie przekroczenia liczby osób naliczamy dodatkową opłatę za pobyt dodatkowych gości w wysokości 100 zł od osoby za dobę, w przypadku rezerwacji na wyższą ilość niż 8 osób w opłata za dodatkową osobę wynosi zgodnie z cennikiem 50 zł/doba. 
29. Istnieje możliwość przyjazdu z dobrze ułożonym zwierzęciem domowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. Bezwględnie należy wyprowadzać zwierzęta poza w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych sprzątać po zwierzętach na ternie posesji i poza nią.
30. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru w cenie 30 zł/doba.
31. W momencie wpłaty zadatku, Gość potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
32.
 Niedopuszczalne jest palenie grilla na tarasie domku.
33. Goście Klientów korzystających z Domku Letniskowego zobowiązani są do opuszczenia  Obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej. 

34. Klient nie może użyczać ani oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom bez zgody Wynajmującego.
35. Osoby wynajmujące domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


Prosimy o przestrzeganie regulaminu i życzymy udanego pobytu.

Our Services

Regulamin domu Masuria Miracle

bottom of page